Internationalt

Trierenberg


Gennem årene har mange af klubbens medlemmer sendt billeder til Østrig til Trierenberg-konkurrencen.

Hidtil har vi i vid udstrækning deltaget med billeder på papir, og derfor sendt en fælles pakke af sted af hensyn til portoudgiften.


Trierenberg er i mellemtiden gået digital-vejen og har oprettet en side hvor man kan uploade sine billedfiler direkte via nettet, så nu kan hver enkelt selv sende sine billeder.


Man kan indsende billeder til forskellige kategorier, med 4 billeder til hver kategori. For første kategori betaler man 35 €, næste kategori 10 €, og derefter 5 €, for hvert efterfølgende.

Det hele ordnes via nettet.


Trierenberg modtager tusindvis af billeder og skulle angiveligt være verdens største fotokonkurrence. Billederne bruges til 4 forskellige udstillinger i Østrig, og det er ikke usædvanligt at få hen ved halvdelen af de indsendte billeder antaget.

Derimod skal man være mere end heldig hvis man skal have et billede i kataloget, det er der vist ikke nogen fra fotoklubben der har opnået endnu.

En væsentlig grund il at deltage er, at man modtager et par enormt flotte kataloger til gengæld for deltagergebyret. Det er det hele værd.


Du kan gå til tilmeldingssiden her.Et eksempel på Trierenberg kataloger fra 2012. Der kommer to kataloger, ét større for den generelle kategorier og et lidt mindre med de specielle temaer. Man får begge kataloger uanset om man kun deltager i en enkelt kategori.