Konkurrenceregler

Konkurrenceregler:

 


Odense Fotoklub afholder 3 klubkonkurrencer i kalenderåret, 2 konkurrencer i forårssæsonen og 1 i efterårssæsonen.


Kun klubbens medlemmer kan deltage.


Til hver konkurrence kan hver deltager aflevere:


2 digitale fotos til TEMA må max være 6 måneder gamle, og 4 digitale fotos under

FRIT emne må være gamle skuffebilleder



Hver deltager kan frit vælge at aflevere de enkelte billeder i sort-hvid (monokrom) eller farve.


Papirbilleder i farve og monokrom bedømmes som en samlet kategori, digitale billeder bedømmes som én kategori.



Digitale filer afleveres i JPEG-format. Filerne mærkes med medlemsnummer og titel.


Motivvalget er frit, med mindre der til den enkelte konkurrence og kategori er angivet et bundet tema. Dette tema bekendtgøres på klubbens hjemmeside.


I begge kategorier kan der afleveres serier bestående af 3-5 billeder.

Hver serie tæller som et fotografisk værk og bedømmes under ét.


Autor skal have ubetinget ophavsret til alle afleverede billeder. Enhver overtrædelse af dette krav, og deraf følgende retskrav er Odense Fotoklub uvedkommende.

Ved at aflevere billeder har autor samtidig accepteret, at de enkelte billeder må offentliggøres på klubbens hjemmeside.


Alle afleverede værker skal som udgangspunkt være fotografiske, og KUN i den frie kategori er enhver form for manipulation eller billedbehandling tilladt.



Billeder til emne med TEMA må ingen form for manipulation forekomme, udover beskæring, justering af farvemætning/ kontrast og skarphed samt evt fjernelse af

"forstyrrende skilte/lygtepæle, flagstænger" må klones væk,

Der må IKKE tilføres elementer fra andre billeder.

Billeder medTEMA, skal være taget indenfor 6 måneder FØR afleverings datoen til konkurrencen.


I FRITemne er alt tilladt, også "skuffebilleder"


På indleveringsaftenen gennemgås de indleverede billeder.


Eventuelle indsigelser mod billederne skal fremsættes denne aften.

Eventuelle indsigelser behandles af bestyrelsen, og dennes afgørelse er inappellable.

Såfremt en autor som følge af indsigelser ønsker at trække et billede tilbage, er han / hun berettiget hertil.

 

Samme optagelse må ikke optræde i mere end én kategori.

Samme billede må indleveres to gange - men, hvis det i første deltagelse opnår præmiering (nr. 1, 2 eller 3) , må billedet ikke deltage mere.

 

Billederne kommenteres af en ekstern dommer ved et senere møde.

Dommeren tildeler det enkelte billede prædikatet "Antaget" eller "Ikke antaget".

Dommerkommentarerne tilsigtes at have en konstruktiv form og kan omhandle kunstnerisk udtryk, komposition og teknisk udførelse.

Det forventes, at dommeren fortæller autor til et ikke-antaget billede, hvorfor det ikke er antaget og omvendt fortæller, hvorfor et billede er antaget, således at både autor og de øvrige deltagere får konstruktiv inspiration og viden til deres videre fotografiske arbejde.

 

I hver kategori (papir eller digital) udpeger dommeren de 3 bedste billeder og tildeler dem 1., 2. og 3. plads.

PS: Der udleveres ikke diplom for de placerede billeder.mere?

 

Dommeren skal ud over at udpege de tre bedste billeder ikke give point eller rangere billederne i forhold til hinanden. Hvert billede kommenteres uafhængigt af de øvrige.

 

 

Klubmester:

For at kunne udnævne en "Klubmester" tildeler billedsekretæren efterfølgende de indkomne og bedømte billeder point efter følgende skala:

•Antaget billede: 1 point

•Ved placering på 3. plads: forhøjes med 2 point

•Ved placering på 2. plads: forhøjes med 4 point

•Ved placering på 1. plads: forhøjes med 6 point


Alle point, som en autor opnår, medtælles. Der udpeges en klubmester i kategorien: Digital og en klubmester i kategorien: papir

 

Ved årets slutning opgøres hver deltagers pointsum i hver af de to kategorier og en klubvinder udpeges. Ved pointlighed sammenlignes antal placeringer, og autor med de  fleste 1. pladser udpeges som årets klubmester.


Tilretning af vores konkurrenceregler gældende fra 2024.
vi indfører lidt extra til vores pointsystem:
helhed og motiv 1-3 point
komposition 1-3 point
teknik 1-3 point
WOW-faktor 1-3 point
Og bibeholder hhv 6, 4, 2 point for hhv 1. 2. 3. plads, dvs man kan så i fremtiden få max
19 point for et vinderfoto

 

Årets billede:

I slutningen af året afholdes konkurrencen om "Årets Billede".

Hvert medlem afleverer ét billede, på papir (monokrom eller farve) monteret efter samme regler som ovenfor, eller digitalt (udmeldes af bestyrelsen)

Papirbilleder skal afleveres monteret på støttekarton, som ikke må overstige ydre mål på 30x40 cm. Billederne kan afleveres monteret med passepartout. På billedets bagside nederst til venstre angives medlemsnummer og evt. billedtitel. (eks medlem 100 – solsort )


Billedet skal være fra taget indenfor de seneste 12 måneder (optaget efter sidste års aflevering).

Billeder, der tidligere har været afleveret til klubkonkurrencerne, kan frit genbruges.


Der gælder samme regler for aflevering af  Årets billede, som i TEMA klubkonkurrencen

(ingen form for manipulation må forekomme, udover beskæring, justering af farvemætning/ kontrast og skarphed samt evt fjernelse af

"forstyrrende skilte/lygtepæle, flagstænger" der må klones væk,


En ekstern dommer kommenterer de afleverede billeder efter samme principper som ovenfor, men skal alene udpege ét billede som "Årets Billede".

"Årets Billede" er uden for pointberegningen.

 

En skulptur som billedkunstner Bent Andersen har skænket klubben, fungerer som vandre pokal og overrækkes vinderen til opbevaring for det kommende år.

 

Temaer for klubkonkurrencen i indeværende år forefindes i Årets program.