Bogense Havn 23

Bogense Havn og veteranbiler

Dennis Christensen

Bjarne Larsen

Arne Giørtz-Behrens

Niels Kjær-Olsen